A leap second, the 26th, June 30, 2015 at 23:59:60 UTC

A leap second, the 26th, June 30, 2015 at 23:59:60 UTC

Międzynarodowa Służba Ruchu Obrotowego Ziemi i Systemów Odniesienia w 1972 wprowadza zjawisko sekundy przestępnej zwanej też sekundą skokową- Leap Second. Sekunda przestępna jest okazjonalnie dodawana w celu zsynchronizowania uniwersalnego czasu koordynowanego ze średnim czasem słonecznym. Bez takiej korekcji i z powodu nieregularnego obrotu ziemi czas atomowy(UTC) zaczyna rozmijać się z czasem słonecznym. Konieczność dodawania sekund przestępnych jest spowodowana niewystarczającą dokładnością wyznaczenia w latach 50. XX wieku długości doby słonecznej i wynikającej stąd długości sekundy, zmianami okresu obrotu Ziemi z powodu nieprzewidywalnych czynników, takich jak ruchy masy we wnętrzu Ziemi, oraz stałym spowalnianiem prędkości obrotu Ziemi wywołanym tarciem mas ziemi i wody w trakcie pływów. Ostatnio dodana sekunda przestępna maiala miejsce 30 Czerwca,2015 o godzinie 23:59:60

Berlin - Burkhard Beins
Dzwięk sekundy przestępnej generowany przez matalową kulkę toczącą się po betonowej nawierzchni.

Paris - Marc Baron
Sekunda przestępna nagrana na trzech symultanicznych warstwach: field recording (binaural microphones/ tape recorder) w trybie "start/stop" nargywający sekundę przestępną na innym magnetofonie, dźwięk magnetofonowej sekundy nagranej na wysokim poziomie sygnału (omni microphone/tape recorder), feedback powstający z drugim magnetofonem (headphones/ omni microphone)

Seyðisfjörður - Gerard Lebik
Gerard Lebik - sekunda przestępna nagrana przy użyciu syntezatora wiktoriańskiego umieszczonego w środku silosa w fabryce mączki rybnej.

https://hpiers.obspm.fr/eoppc/bul/bulc/bulletinc.49

INTERNATIONAL EARTH ROTATION AND REFERENCE SYSTEMS SERVICE (IERS)

SERVICE INTERNATIONAL DE LA ROTATION TERRESTRE ET DES SYSTEMES DE REFERENCE

SERVICE DE LA ROTATION TERRESTRE DE L'IERS
OBSERVATOIRE DE PARIS
61, Av. de l'Observatoire 75014 PARIS (France)
Tel. : 33 (0) 1 40 51 22 26
FAX : 33 (0) 1 40 51 22 91
e-mail : services.iers@obspm.fr
http://hpiers.obspm.fr/eop-pc

Paris, 5 January 2015

Bulletin C 49

To authorities responsible for the measurement and distribution of time

UTC TIME STEP
on the 1st of July 2015

A positive leap second will be introduced at the end of June 2015.
The sequence of dates of the UTC second markers will be:

2015 June 30, 23h 59m 59s
2015 June 30, 23h 59m 60s
2015 July 1, 0h 0m 0s

The difference between UTC and the International Atomic Time TAI is:

from 2012 July 1, 0h UTC, to 2015 July 1 0h UTC : UTC-TAI = - 35s
from 2015 July 1, 0h UTC, until further notice : UTC-TAI = - 36s

Leap seconds can be introduced in UTC at the end of the months of December
or June, depending on the evolution of UT1-TAI. Bulletin C is mailed every
six months, either to announce a time step in UTC or to confirm that there
will be no time step at the next possible date.

Daniel Gambis
Head
Earth Orientation Center of IERS
Observatoire de Paris, France