Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach Fundacji Sztuki Współczesnej „In Situ”

Fundacja Sztuki Współczesnej „In Situ”, zwana dalej Fundacją, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach *.insitu.pl, *.thecontexts.pl, *.hommageakieslowski.pl, *.sanatoriumdzwieku.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisami Fundacji z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Newsletter.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
  • czas nadejścia zapytania
  • pierwszy wiersz żądania http
  • kod odpowiedzi http
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Fundacji nastąpiło przez odnośnik
  • informacje o przeglądarce użytkownika
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Fundacji z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Newsletter. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisami Fundacji. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Fundacji. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Fundacji

Strony Fundacji wykorzystują mechanizm cookies by dostosować stronę do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Strony Fundacji używają plików cookies funkcjonalnych, pozwalających na zapamiętanie ustawień użytkownika (np. język) oraz wydajnościowych, służących do zbierania anonimowych informacji o sposobie korzystania ze strony. Cookie wydajnościowe przesyłane są przez usługę Google Analytics. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności i plików cookies usługi Google Analytics znajdują się na stronie http://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/cookies/

Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w przeglądarce internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych na stronach Fundacji plików cookies.

Odnośniki do innych stron

Serwisy Fundacji zawierają odnośniki do innych stron WWW. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Fundacji, więc nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

Newsletter

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej osób lub podmiotów, korzystających z udostępnionej usługi Newslettera oraz osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie pism od Fundacji drogą elektroniczną.

W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z usługi Newslettera, odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji zwrotnej.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.