A-i-R Wro

A-i-R Wro to wieloletni i interdyscyplinarny program rezydencji artystycznych ustanowiony pod auspicjami Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Jego celem, w oparciu o współpracę partnerów lokalnych i zagranicznych, jest stworzenie międzynarodowej platformy, która umożliwi artystom, kuratorom, animatorom, menedżerom, organizacjom i instytucjom współdziałanie oraz wymianę doświadczeń, praktyk, pomysłów i wiedzy. Ponadto, program A-i-R Wroma służyć promocji artystów, wesprzeć ich rozwój i mobilność, a także ułatwić tworzenie więzi kulturalnych ponad granicami.


Do udziału w programie A-i-R Wro zaproszeni są twórcy reprezentujący różne dziedziny sztuki, ale też aktywni na ich pograniczu, młodzi, jak i ci już doświadczeni, zainteresowani współpracą z przedstawicielami wrocławskiego środowiska artystycznego, otwarci na poznanie stolicy Dolnego Śląska wraz z jej mieszkańcami, a tym samym na odnalezienie twórczego połączenia pomiędzy miastem, z którego pochodzą, a Wrocławiem właśnie.

Gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu będzie Keith Rowe – nestor improwizowanej muzyki elektroakustycznej (EAI), wirtuoz preparowania gitary i współzałożyciel słynnego ansamblu AMM.
Niewielu twórców może się pochwalić równie bogatym dorobkiem, co ten brytyjski wykonawca. Już od pięćdziesięciu lat wyraźnie wpływa na rozwój wolnej improwizacji, aktywnie uczestnicząc w coraz to nowych przedsięwzięciach realizowanych wspólnie z najciekawszymi muzykami z całego świata.

Występ Keitha Rowe stanowi element dwutygodniowej rezydencji w sokołowskim Laboratorium Kultury realizowanej we współpracy z Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016 w ramach Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro.