A leap second, the 26th, June 30, 2015 at 23:59:60 UTC

  13 sierpnia 2015

sanatorium dzwieku sokolowsko lebik

A leap second, the 26th, June 30, 2015 at 23:59:60 UTC

Berlin - Burkhard Beins / Paris - Marc Baron / Seyðisfjörður - Gerard Lebik

Międzynarodowa Służba Ruchu Obrotowego Ziemi i Systemów Odniesienia w 1972 wprowadza zjawisko sekundy przestępnej zwanej też sekundą skokową- Leap Second. Sekunda przestępna jest okazjonalnie dodawana w celu zsynchronizowania uniwersalnego czasu koordynowanego ze średnim czasem słonecznym. Bez takiej korekcji i z powodu nieregularnego obrotu ziemi czas atomowy(UTC) zaczyna rozmijać się z czasem słonecznym. Konieczność dodawania sekund przestępnych jest spowodowana niewystarczającą dokładnością wyznaczenia w latach 50. XX wieku długości doby słonecznej i wynikającej stąd długości sekundy, zmianami okresu obrotu Ziemi z powodu nieprzewidywalnych czynników, takich jak ruchy masy we wnętrzu Ziemi, oraz stałym spowalnianiem prędkości obrotu Ziemi wywołanym tarciem mas ziemi i wody w trakcie pływów. Ostatnio dodana sekunda przestępna maiala miejsce 30 Czerwca,2015 o godzinie 23:59:60

więcej >>>