Rudolf Eb.er

Rudolf Eb.er to performer / artysta dźwiękowy łączący oczyszczający akcjonizm z rytuałami dźwiękowymi, psychoaktywną akustyką i fieldrecordingiem (natura i rozpad z bliska), tworząc środowiska dźwiękowe w które to wmontowuje groteskowe psycho-magiczne rytuały i ćwiczenia tantryczne, wywołując niedualną, wyższą świadomość. Rudolf Eb.er aka Runzelstirn & Gurgelstøck jest założycielem Schimpfluch Gruppe – niezależnego, ekstremistycznego kolektywu artystycznego powstałego w Zürichu w 1987 roku.

http://www.runzelstirn-gurgelstock.net/