Pozainstytucjonalne formy promocji muzyki eksperymentalnej (panel dyskusyjny)

Pozainstytucjonalne formy promocji muzyki eksperymentalnej (panel dyskusyjny)

Uczestnicy: Piotr Tkacz, Karolina Karnacewicz, Konrad Gęca, Paweł Szroniak, Antek Michnik

W ostatnich latach wyraźnie obserwowalny jest stale postępujący proces uzależniania się sztuki od wszelkiego rodzaju programów grantowych i innych form instytucjonalnych subwencji, a zarazem coraz większe zorientowanie się podmiotów kultury na wydarzenia tyleż spektakularne, co incydentalne. Rodzi to oczywiste pytanie o możliwość długofalowego funkcjonowania poza tym zamkniętym obiegiem. Podczas dyskusji zostaną więc poruszone więc takie wątki jak dobór efektywnych strategii kuratorskich w działaniach artystycznych realizowanych bez zapewnionego budżetu, metody pozyskiwania i kształcenia świadomej publiczności, czy też kolektywistyczne sposoby finansowania i promocji sound artu. W panelu wezmą udział niezależni kuratorzy i animatorzy kultury, poruszający się na niwie muzyki współczesnej.