Manfred Werder

Manfred Werder

Kompozytor, artysta, kurator, żyje in situ. Manfred Werder koncentruje się na możliwościach przedstawienia swojej sztuki w formie najbardziej właściwej dla kompozycji, gatunku i odbiorcy. Jego ostatnie kompozycje obejmują zarówno zdania poetyckie, filozoficzne, jak i słowa mające zastosowanie w każdej sytuacji. Wystąpienia, wewnątrz jak i na zewnątrz mają na celu wyeksponowanie pierwotnego dostatku i obfitości świata. Prace artysty to m. in. Stück z 1998 roku, 4000-stronicowy utwór, którego cykliczna realizacja
performatywna trwa od grudnia 1997 roku. Tytuł projektu: New Work.

manfred-werder.blogspot.com