Privacy policy and cookies

Fundacji Sztuki Współczesnej „In Situ”, zwana dalej Fundacją, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenach *.insitu.pl, *.thecontexts.pl, *.hommageakieslowski.pl, *.sanatoriumdzwieku.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisami Fundacji z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Newsletter. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Fundacji. Żadne dane identyfikacyjne, nie są przekazywane, do żadnych celów, jakimkolwiek stronom trzecim.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
  • czas nadejścia zapytania
  • pierwszy wiersz żądania http
  • kod odpowiedzi http
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Fundacji nastąpiło przez odnośnik
  • informacje o przeglądarce użytkownika
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Fundacji z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Newsletter. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisami Fundacji. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Fundacji. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Fundacji

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Fundacji nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Serwisy Fundacji zawierają odnośniki do innych stron WWW. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Fundacji, więc nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

Newsletter

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej osób lub podmiotów, korzystających z udostępnionej usługi Newslettera oraz osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie pism od Fundacji drogą elektroniczną.

W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały z usługi Newslettera, odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji zwrotnej.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.