Donate 1%

1% podatku na rzecz odbudowy dawnego Sanatorium dr Brehmera w Sokołowsku i stworzenia w nim Międzynarodowego Laboratorium Kultury wraz z archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.

Jak przekazać 1% podatku dla Fundacji? Wystarczy w odpowiedniej rubryce w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39) wpisać nr:

0000225393

Dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli kontynuować odbudowę tego przepięknego obiektu. Serdecznie zapraszamy także do Sokołowska!

Zamierzeniem fundatorów, a przez to celem Fundacji jest stworzenie przestrzeni dla realizacji projektów artystycznych, różnorodnych i interdyscyplinarnych działań twórczych, badań, spotkań, konfrontowania poglądów, wymiany myśli i doświadczeń, a także upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i wspieranie różnych form aktywności twórczej. Jednocześnie celem Fundacji jest propagowanie działalności w zakresie ochrony dóbr kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego.

Obecnie głównym celem a także projektem Fundacji jest odbudowa dawnego spalonego Sanatorium dr Brehmera w Sokołowsku oraz stworzenie w nim Laboratorium Kultury In Situ (Laboratorium Sztuk Wizualnych wraz z budowaniem kolekcji sztuki współczesnej, Laboratorium Filmowe, Laboratorium Prototypów Architektonicznych).
Nazwa In Situ, oznacza „w miejscu” (łac.) i jest równocześnie filozofią działania fundacji.

In situ to działanie w miejscu, które bez względu na to, gdzie się znajduje, może stać się przestrzenią sztuki. In Situ inicjuje możliwość kreacji nieskończonych permutacji, liczby rozwiązań oraz poszukiwań, stwarza pole i warunki do działania oraz przenikania się czasu, przestrzeni, ludzi a także różnych dziedzin, a przede wszystkim kreuje strefy dla wolnego procesu twórczego i naukowo-badawczego.

Koncepcja odbudowy i rewitalizacji ruin XVIII zespołu zabytkowego sanatorium dr. Hermanna Brehmera w Sokołowsku (woj. dolnośląskie) i powołanie niezależnego współczesnego wielofunkcyjnego Laboratorium Kultury są głównymi celami naszej Fundacji.

Wizja stworzenia nowego miejsca zbudowana została w oparciu o bogatą przeszłość międzynarodową Sokołowska oraz interesującego nas kompleksu architektonicznego. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż obiekt dawnego Sanatorium dr Brehmera – znajduje się na szlaku Parku Krajobrazowego Sudety Wałbrzyskie.

Obiekt wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1888, powstał w drugiej połowie XIX w. z inicjatywy lekarza Hermanna Brehmera, z przeznaczeniem na profesjonalne uzdrowisko z zapleczem medyczno – turystyczno, dla osób ze schorzeniami górnych dróg oddechowych. Wkrótce po założeniu zakład Brehmera stał się niezwykle popularny w całej Europie, o czym świadczą liczne przewodniki po Görbersdorfie, wydawane poza Niemcami, także w Budapeszcie, Zurichu, Paryżu, Wiedniu, Warszawie i Petersburgu. Obiekt obejmujący Sanatorium, dawne Sanatorium Brehmera z połowy XIX w. wraz z 6 ha parku, po wojnie został wyłączony z kompleksu sanatoryjnego w gminie Mieroszów. Od lat 50-tych ulega stopniowej degradacji. W 2005 r. w wyniku pożaru spaliła się znaczna część budynku, w tym cały dach. Obecny stan techniczny opisywanego kompleksu, według opinii wydanej przez wojewódzkiego konserwatora jest w stanie katastrofy budowlanej.

Celem nadrzędnym planowanej inwestycji kulturalnej jest w pierwszej kolejności przygotowanie i zebranie potrzebnej dokumentacji w celu powstrzymania procesu postępującej degradacji i ochrony obiektu przed całkowitym zniszczeniem. Dofinansowanie tego etapu planowanej inwestycji ma służyć kolejnej fazie , czyli odbudowie i częściowej rekonstrukcji obiektu przy zachowaniu jego substancji historycznej wraz z otoczeniem. Natomiast w dalszej perspektywie nastąpi zaadoptowanie i przystosowanie obiektu do nowej funkcji międzynarodowego Laboratorium Kultury.